technikaSłownictwo, nomenklatura, terminologia naukowa oraz techniczna w bardzo intensywny i niebezpieczny (z punktu widzenia pomyłek i nieporozumień) sposób (ale mało dostrzegalny przez wielu zwykłych ludzi) „zalewana” jest przez kulturę amerykańską. Typowym przykładem tego procesu jest tłumaczenie angielskiego terminu „technology”. Dokładne i poprawne tłumaczenie tego słowa oznacza technikę. Niestety obecnie najczęściej używanym tłumaczeniem tego terminu jest określenie technologia. W języku angielskim technologia (lub metoda) określana jest mianem „technique”.

Oba pojęcia – i technika i technologia, współcześnie stosowane są zamiennie, co mija się z prawdą i prowadzi do wielu nieścisłości. Co więc jest techniką, a co tylko technologią? Słowo technologia stosowane jest obecnie bardzo często, w niemal każdej dziedzinie, bardzo często mylnie lub nieprecyzyjnie. Najczęściej termin technika zastępuje się właśnie słowem technologia, w niewłaściwym kontekście, co stanowi błąd. Technika to pojęcie, które stosuje się w dwóch przypadkach. Po pierwsze na określenie dziedziny działalności, która zajmuje się wytwarzaniem zjawisk oraz przedmiotów, które nie występują naturalnie.

Słowo to odnosi się wówczas jedynie do urządzeń. Wiedza o działaniu, funkcjonowaniu i zastosowaniu tych urządzeń to technologia. Słowo technologia może się również odnosić do konkretnego procesu, jak technologia malowania. Nauki techniczne oraz inżynieria to dyscypliny naukowe, które zajmują się działalnością badawczą w ramach dziedziny jaką jest technika. Drugie znaczenie pojęcia technika obejmuje umiejętność lub sposób wykonywania jakiejś określonej czynności. Zgłębianie techniki pozwala na osiągnięcie kunsztu w danej dziedzinie, np. gra na skrzypcach czy malowanie obrazów (więcej tutaj). Wynika z tego zatem, że technologia jest elementem techniki. To w ramach techniki rozwijają się różnego rodzaju technologie, a nie odwrotnie. Pomyłki i nieścisłości wynikające z braku wiedzy czy logicznego podejścia do tematu mogą usprawiedliwiać błędne stosowanie obu terminów, jednak nieprecyzyjne tłumaczenie terminów angielskich to brak profesjonalizmu i zwykłe lenistwo.