intelligenceWielu ludzi uważa że business intelligence jest lekarstwem na wszystko co wiąże się z zarządzaniem firmą. Menedżerowie zazwyczaj bezkrytycznie stosują się do wyników jakie daje system. Jest to jednak często założenie błędne.

Żadne oprogramowanie dla firm nie jest w stanie zastąpić człowieka. Jego zadaniem jest jedynie ułatwienie mu pracy i zmniejszenie kosztów w porównaniu z pracą wykonywaną ręcznie. Warto zadać sobie pytanie czym w ogóle jest koncepcja business intelligence. Jest to sposób na zdobywanie wiedzy poprzez przetwarzanie znanych wcześniej informacji i bazowanie na sytuacjach podobnych, które kiedyś miały miejsce.

Jest to doskonałe narzędzie, które służy pomocą analitykom zajmującym się strategią firmy. Ukazuje nam wskaźniki, które wpływają na bieżącą i przyszłą działalność. Pozwala to na bieżąco oceniać efektywność prowadzonych inwestycji i ograniczać potencjalne straty.

Aby ograniczyć ilość danych, które podawane są użytkownikowi system stosuje specjalne widoki, które są w pełni konfigurowalne. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy dostosować go do naszych potrzeb i wybrać tylko interesujące nas informacje.

Podstawą systemu nie jest oprogramowanie ale wydajne bazy danych, które muszą być w stanie przechowywać duże ilości informacji. Warto więc wybrać rozwiązania oferowane przez czołowych producentów, którzy gwarantują ich jakość.

Jeśli dodamy do tego system controlling otrzymujemy profesjonalne narzędzie wspomagające proces zarządczy.

Zobacz też: Inteligentna Elektroda Enlite.