data secBezpieczeństwo danych jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania nowoczesnej firmy. Dyrektorzy firm często dostrzegają ten problem i wykorzystując dobry antywirus próbują go rozwiązać. Nie jest to jednak działanie optymalne.

Najwięcej danych firmy tracą przez tzw. czynnik ludzki. Chodzi tu o pozostawienie niezaszyfrowanych danych, czy wynoszenie ich do domu w celu nadrobienia zaległości. Częstym problemem jest pozostawiony bez zabezpieczeń program kadry i płace. Często zainstalowany jest on na serwerze z dostępem do Internetu a tym samym staje się łatwym celem dla hakerów, w niezabezpieczonych sieciach firmowych.

Oczywiście dobry program kadry i płace posiada zazwyczaj hasło dostępowe. Nie chroni ono jednak danych w sposób zbyt dobry. Zawsze istnieje możliwość bezpośredniego dostania się do zasobów zarządzanych za pomocą tego typu oprogramowania. Owszem, dobry program antywirusowy jest w stanie zabezpieczyć system przed wirusami. Nie zapewnia on jednak zazwyczaj monitorowania dostępu zdalnego do komputera jak programy typu ściana ogniowa.

Bezpieczeństwo danych zależy głównie od umiejętności i wyobraźni administratora. On powinien przewidzieć możliwe zagrożenia i odpowiednio zabezpieczyć wykorzystywany sprzęt. Ważne są również szkolenia dla pracowników, które uświadomią im potrzebę bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo danych jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy ono od pracowników oraz kultury organizacji, której bezpośrednio dotyczy. Mają na to wpływ ciągłe zmiany w otoczeniu gospodarczym, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe.
Problematyka ta dotyczy nie tylko dużych korporacji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań i polityki bezpieczeństwa może przynieść firmie wymierne straty.