systemy wspomagajace

Tag: hardware

Konstrukcja światłowodów

optical fiber meteor shower luminous 7204078Przy budowie światłowodu wykorzystano zasadę prowadzenia fal świetlnych. Najczęściej światłowody buduje się z dwutlenku krzemu, i tu wykorzystuje się całkowite odbicie na granicy ośrodków o różnych współczynnikach załamania (światłowód skokowy) lub zakrzywienie promieni świetlnych (światłowód gradientowy). Warunkiem propagacji fali elektromagnetycznej jest to, aby jej promienie odbiły się na granicy rdzenia i płaszcza pod kątem mniejszym od kąta krytycznego (prawo Snelliussa). Continue reading

Technika czy technologia?

technikaSłownictwo, nomenklatura, terminologia naukowa oraz techniczna w bardzo intensywny i niebezpieczny (z punktu widzenia pomyłek i nieporozumień) sposób (ale mało dostrzegalny przez wielu zwykłych ludzi) „zalewana” jest przez kulturę amerykańską. Typowym przykładem tego procesu jest tłumaczenie angielskiego terminu „technology”. Dokładne i poprawne tłumaczenie tego słowa oznacza technikę. Niestety obecnie najczęściej używanym tłumaczeniem tego terminu jest określenie technologia. W języku angielskim technologia (lub metoda) określana jest mianem „technique”. Continue reading

Fat32

(1)_ work-731198_960_720 (385x257)„Gdyby nie wasze doskonałe narzędzia, byłby jeszcze jednym udręczonym wykonawcą kontraktu rządowego.”
Dan Philpott – administrator systemów NT w amerykańskim Państwowym Instytucie Standardów i Technologii
Jednym z najbardziej frustrujących aspektów uruchamiania podwójnego środowiska (tzw. dual-boot) pomiędzy Windows 95/98/Me i Windows NT jest fakt, że Windows NT nie obsługuje partycji FAT32. W rezultacie żadne z twoich danych nie mogą być współdzielone przez obydwa systemy operacyjne, ty zaś marnujesz miejsce na dyskach i padasz ofiarą niewygody, starając się zmieścić wszystko w jednej albo w mniejszej partycji. Continue reading