systemy wspomagajace

Tag: crm

System CRM

Dobry kontakt z klientami jest dla firmy bardzo ważny. Dlatego do zarządzania kontaktami z klientami został opracowany system CRM. Jest to biznesowa koncepcja oparta na nowoczesnych metodach zarządzania. Do jej realizacji wykorzystywane są nowoczesne systemy informatyczne. Nie należy jednak tego systemu określać jako rozwiązania czysto informatycznego.

W koncepcje systemu CRM wchodzą najlepsze praktyki wspomagające podejmowanie decyzji i współpracę z klientami. Gwarantuje to szybki obieg informacji zarówno wewnątrz firmy realizującej dany system jak i pomiędzy partnerami powiązanymi z przedsiębiorstwem. W skład systemu CRM wchodzi zazwyczaj powiązany z nim system HRM umożliwiający zarządzanie zasobami firmy po postaci pracowników. Pozwala to na odpowiednią delegację zadań, która zmniejsza koszty funkcjonowania poszczególnych departamentów. Continue reading

Nowoczesna firma

Nowoczesna firma charakteryzuje się przede wszystkim dobrym sposobem zarządzania.

Oczywiście aby taki stan osiągnąć należy zautomatyzować proces przepływu dokumentów pomiędzy poszczególnymi pionami. Aby ten proces przebiegał w sposób prosty i wydajny niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie dla firm. Naprzeciw tego typu potrzebom wychodzi system CRM, służący do zarządzania klientami, czy system HRM pomagający zarządzać zasobami ludzkimi. Tego typu rozwiązania są efektywne na tyle, że coraz więcej firm wdraża je w proces funkcjonowania firmy. Continue reading