idecadWspółczesna architektura wciąż poszukuje rzeczy indywidualnych, niepowtarzalnych. Przy pomocy technologii chce uzyskać alternatywne rozwiązania elastycznie dopasowujące się do potrzeb klienta. W odpowiedzi na te oczekiwania oprogramowanie IdeCAD Architectural daje możliwość swobodnego projektowania od szkicu ideowego po kompletne projekty budowlane i wizualizacje trójwymiarowej bryły. Jest idealnym partnerem w tworzeniu alternatywnych obiektów o bardzo skomplikowanej strukturze.

Definiowanie przestrzeni architektonicznej nie opiera się na modyfikowalnych elementach 2D lecz na przestrzeni rzeczywistej bryły, która podobnie jak pojedyncze powierzchnie poddaje się transformacji. Podczas modyfikacji obiektu, którą można dokonywać bezpośrednio na trójwymiarowym rysunku, poszczególne elementy dopasowują się samoczynnie.

Dzięki oprogramowaniu IdeCAD Architectural architekt nie jest już kreślarzem ograniczonym możliwościami narzędzia, jakim się posługuje ale twórcą mającym swobodę projektowania.

Miarodajne projektowanie poprzez zastosowanie IDS

Technologia IDS jest dla architektów pomostem umożliwiającym pracę z inżynierami. W przeciwieństwie do klasycznych metod pozwala ona uniknąć wiele błędów. Praca na elementach trójwymiarowych przeciwnie do pracy na strukturze 2D upraszcza działania architekta w bardzo istotny sposób.

Jak funkcjonuje IDS?

Korzystając z IDS nie projektujesz wirtualnego modelu budynku – projektujesz sam budynek. IdeCAD Architectural oraz IdeCAD Structural korzystają z tych samych statycznych elementów. Użycie elementów 3D, takich jak ściany, kolumny, belki, fundamenty, schody, sufity itp. w połączeniu z odpowiednimi parametrami pozwalają stosować dwukierunkowe modyfikacje budynków zarówno przez architektów jak i inżynierów, na jednym pliku bez straty czasu. Integracja wizualizowanych cech poprzez proste naciśniecie myszki pozwala tworzyć fotorealistyczne wizualizacje i animacje w sposób łatwy i szybki. Łączony model danych zarówno dla pracy architekta jak i pracy statycznej może być automatycznie uaktualniany przez każdego członka zespołu. Powoduje to uniknięcie wielokrotnych zapisów oraz błędów.