Zarządzanie firmą jest procesem, który posiada dosyć duży stopień komplikacji. Ujawnia się to szczególnie w organizacjach zatrudniających wiele osób i prowadzących szeroką działalność gospodarczą. Zarządzanie w obecnych czasach jest wspomagane przede wszystkim przez oprogramowanie dla firm pozwalające na zautomatyzowanie większości decyzji.

Określony został ponadto odpowiedni proces zwany system controlling. Jest to proces planowania i zarządzania zorientowany na osiągnięcie wyznaczonych celów przy jak najbardziej optymalnym wykorzystaniu zasobów jakimi dysponuje dane przedsiębiorstwo.

Wdrożenie tego rozwiązania wymaga wytworzenia w firmie struktur odpowiedzialnych za sprawne przetwarzanie informacji o treści ekonomicznej. Możemy w tym celu wykorzystać dowolne oprogramowanie dla firm.

System controlling składa się na cykl, który możemy przedstawić w następującej postaci:

  • ustalenie okresu planistycznego
  • wyznaczenie konkretnego celu dla danego okresu
  • opracowanie planu realizacji
  • kontrola wykonania zaplanowanych działań
  • zapobieganie i kontrolowanie odchyleń realizacji
  • zamknięcie cyklu poprzez osiągnięcie celu

System controlling jest na tyle kompleksowym rozwiązaniem, że możemy z powodzenie korzystać z niego praktycznie w każdego rodzaju firmie i organizacji, która dąży do określonego celu.