intelligenceWielu ludzi uważa że business intelligence jest lekarstwem na wszystko co wiąże się z zarządzaniem firmą. Menedżerowie zazwyczaj bezkrytycznie stosują się do wyników jakie daje system. Jest to jednak często założenie błędne.

Żadne oprogramowanie dla firm nie jest w stanie zastąpić człowieka. Jego zadaniem jest jedynie ułatwienie mu pracy i zmniejszenie kosztów w porównaniu z pracą wykonywaną ręcznie. Warto zadać sobie pytanie czym w ogóle jest koncepcja business intelligence. Jest to sposób na zdobywanie wiedzy poprzez przetwarzanie znanych wcześniej informacji i bazowanie na sytuacjach podobnych, które kiedyś miały miejsce.

Jest to doskonałe narzędzie, które służy pomocą analitykom zajmującym się strategią firmy. Ukazuje nam wskaźniki, które wpływają na bieżącą i przyszłą działalność. Pozwala to na bieżąco oceniać efektywność prowadzonych inwestycji i ograniczać potencjalne straty.

Aby ograniczyć ilość danych, które podawane są użytkownikowi system stosuje specjalne widoki, które są w pełni konfigurowalne. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy dostosować go do naszych potrzeb i wybrać tylko interesujące nas informacje.

Podstawą systemu nie jest oprogramowanie ale wydajne bazy danych, które muszą być w stanie przechowywać duże ilości informacji. Warto więc wybrać rozwiązania oferowane przez czołowych producentów, którzy gwarantują ich jakość.

Jeśli dodamy do tego system controlling otrzymujemy profesjonalne narzędzie wspomagające proces zarządczy.